Ontstaansgeschiedenis Stichting Bike4Brains

Een mooie lentedag. ‘Zo stralend en helder als de eerste lentezon zo mistig is het in mijn hoofd. Bij de huisarts, waar ik zojuist als een dronkaard naartoe ben gestrompeld, probeer ik de pijn en mijn groeiende onrust te formuleren. Het lukt niet: Het bewegen niet! Het praten niet! In de kracht van mijn leven, 31 jaar oud, voel ik me verslagen, mijn lichaam doet het niet meer, letterlijk verlamd.’

Wanneer bij Misha Smit in het voorjaar van 2012 op jonge leeftijd een hereninfarct gediagnostiseerd wordt, staat zijn wereld – en dat van zijn omgeving – abrupt stil. Onwetendheid en angst, voor een toekomst met een ‘zieke’, of misschien wel zonder Misha, krijgt de overhand. ‘Een herseninfarct? Dat is toch een aandoening die alleen voorkomt bij oudere mensen?’. Het tegendeel is waar. Per jaar worden ongeveer 41.000 mensen getroffen door een Cerebro Vasculair Accident (CVA). Een steeds groter deel hiervan betreft jongvolwassenen en zelfs kinderen. Met veel geluk en na een periode van intensieve revalidatie herstelt Mischa, tegen alle (medische) verwachtingen in, nagenoeg honderd procent. Het merendeel van de jongvolwassenen met hersenletsel heeft minder geluk. Jongeren kunnen een andere, intensievere revalidatie aan dan ouderen. Maar ook na de revalidatie wacht hen een lang leven wat met optimale levenskwaliteit moet worden geleefd. Dat vraagt om specifieke begeleiding, passie en motivatie. Plus de inzet van mensen en middelen om die doelen te realiseren.

Zijn persoonlijke ervaringen zette Mischa Smit ertoe om Bike4Brains op te richten. Een Stichting met de passie van een ervaringsdeskundige die zelf zag wat beter kan en wat extra gedaan kan worden om zo maximaal mogelijk weer een mooi en zelfstandig leven op te bouwen na hersenletsel.