Missie, doel en beleid van Stichting Bike4Brains

 

Doel 

Het primaire doel van de stichting Bike4Brains is om fondsen in te zamelen voor uniek, innovatief en eigentijds onderzoek naar de oorzaak en preventie van hersentrauma’s bij jongvolwassenen en kinderen. Inclusief het ondersteunen van bijzondere en innovatieve programma’s die de kansen van jongeren met hersenletsel aantoonbaar vergroten. 

 

Hoofdlijnen beleidsplan

Doelen en plan van aanpak

De wijze waarop Bike4Brains haar doelen nastreeft is statutair vastgelegd en wordt bereikt door:

 • initiëren, motiveren en financieel ondersteunen van onderzoek naar hersenletsel bij jongeren op gebied van oorzaak, preventie, herstel en medicatie;
 • jonge slachtoffers welke herstellende zijn van een niet aangeboren hersentrauma en de (maatschappelijke) problemen en uitdagingen die met zo’n herstel gepaard gaan, met innovatieve gepersonaliseerde hulpmiddelen/revalidatieprogramma’s goed voorbereid terug te laten keren in de maatschappij;
 • fondsen verwerven, onder meer door middel van het organiseren van (sponsor)evenementen, waaronder een jaarlijkse wielertocht in Bormio, Italië;
 • extra media en maatschappelijke aandacht te genereren voor het herstelproces van personen – en hun omgeving – met hersenletsel.

De aanpak van B4B wordt steeds getoetst aan de volgende voorwaarden:

 • concreet en praktisch;
 • gericht op directe en duurzame resultaten;
 • lage overheadkosten;
 • antistrijkstokbeleid;
 • intensieve samenwerking met medische en het wetenschappelijke werkveld.

 

Waarom kiezen voor Bike4Brains?

Duurzaam resultaat

Bike4Brains richt zich, naast onderzoek, op de eigen kracht en het aanwezige vermogen van jongeren en jongvolwassenen getroffen door een hersenletsel. Samenwerking tussen patiënt, haar omgeving, arts, revalidatiecentrum en een adequate vervolgtraject is cruciaal voor een duurzaam herstel en resultaat.

Nuchter

De stichting erkend de complexiteit van de aandoening, het wetenschappelijke werkveld en de financiële structuren. Daarom roept zij een (medische)adviesraad in het leven, welke toezicht houdt op, en de stichting adviseert bij, het toekennen van fondsen.

The Future is bright!

Bike4Brains laat zien hoe met weinig middelen kleinen stappen gezet kunnen worden die een positieve, duurzame en significante impact hebben. Dankzij een kleinschalige aanpak en gedreven ervaren bestuur verwacht de stichting dit te bereiken.

Elke cent verantwoorden

Een belangrijk uitganspunt is dat we absoluut zuiver en integer handelen met betrekking tot de grote verantwoordelijk ten aanzien van patiënt en onze sponsoren. Fondsen moeten maximaal ten goede komen aan de doelen waarvoor het bedoeld is. Dit heeft geleid tot een aantal belangrijke kenmerken van dit beleid: geld dat door sponsoren gegeven wordt gaat één op één naar de missie en doelstellingen van B4B; alle zaken die benodigd zijn om het evenement te organiseren worden zoveel mogelijk kosteloos ter beschikking gesteld of door derden separaat bekostigd.

 

Beloningsbeleid

 • Alle werkzaamheden voor Bike4Brains worden gedaan op basis van vrijwillige inzet zowel binnen het bestuur als binnen de feitelijke organisatie van haar evenementen;
 • De bestuurders ontvangen geen beloning/vergoeding;
 • Bike4Brains heeft geen (betaalde) directeur of (betaalde) permanente medewerkers.